درباره ما

باشگاه غارنوردی ، دره نوردی و کوهنوردی کاوشگران

مکان دفتر : مشهد نبش سید رضی ۲۵

زمان جلسات : یکشنبه ها از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱:۳۰

تلفن : ۳۶۰۲۵۶۳۸

نمابر : ۳۳۴۳۹۶۵۶

همراه : ۰۹۱۵۳۱۱۲۵۰۹

ارتباط پیامکی : ۰۹۹۰۲۱۶۴۳۵۷