اخبار دهمین اکسپدیشن بین المللی غارنوردان بالکان(اطلاعیه ۱۰)

 اخبار تیم اعزامی به دهمین اکسپدیشن بین المللی غارنوردی کشورهای حوزه بالکان:

بنا به گزارش واصله، تیم اعزامی خراسان رضوی از باشگاه کاوشگران مشهد امروز دوشنبه ۷ تیرماه، مشترک با تیم بلغارستان جهت بازدید از یکی از بزرگترین غارهای آبی این کشور با نام Temnata Dupka که به طول ۸۰۰۰ متر است به منطقه اعزام و ۲۰۰۰ متر آن را با بخشی از راه های انحرافی پیمایش کردند. این غار بدلیل جریان رودخانه ای و راه های انحرافی زیاد، نقشه برداری آن هنوز تمام نشده است.

“کاگروه غارنوردی باشگاه کاوشگران”

photo_2016-06-28_01-47-36 photo_2016-06-28_01-47-33

درباره نویسنده

دیدن این پست ها هم خالی از لطف نیست!

دسته‌بندی نشده ۰ نظر

Antivirus Android: the Ultimate Convenience!

Definitions of Antivirus Android Unique sorts of antivirus are simply in the particular marketplace, nonetheless Norton Anti virus holds a distinctive position. If you wish to discover this ideal malware for Operating system, you should shell out attention to be able to some complications. Create the most on the use…

دسته‌بندی نشده ۰ نظر

Great things about Consulting Abilities Training

Each time most men and women stare at specialists, that they contemplate additional experts. However, many different options within only providers consist of consultative talents, for instance professionals, job administrators, company experts, human resource specialists, product sales proefficinents, plus more. Upon top connected with that, a range of circumstances use…

دسته‌بندی نشده ۰ نظر

Serviced Offices — What happen to be the Benefits?

Selecting a rental office for your long period has recently been a classic move to conduct business simply by tiny as well as significant business businesses. Classic office buildings are becoming more and more costly in the current occasions just where time is cash. Many businesses shed a lot of…

۰ نظر

بدون نظر!

شما میتوانید اولین نفر باشید در نظرات این نوشته!

لغو پاسخ

*

code